Kaarten en foto's uit de schoenendoos

Scheveningen, Kanaal met Witte Brug.
Uitgave: B. Sjouke, Scheveningen.
Poststempel: 1920.


Den Haag-Scheveningen, Witte Brug Kanaal.
Uitgave: niet vermeld.
Jaar: niet vermeld.
Scheveningen, Gevers Deynootplein.
Uitgave: niet vermeld.
Poststempel: 1909.
Scheveningen, Badhuisweg.
Uitgave: B. Sjpuke, Scheveningen.
Poststempel: jaar niet leesbaar.
Scheveningen, Panorama.
Uitgave: Kruger.
Poststempel: 1960.
's Gravenhage-Scheveningen, Villa Duin Rose. Pompstationsweg.
Uitgave: J. H. Schaefer's Uitg. Amsterdam.
Poststempel: jaar niet leesbaar.
Scheveningen, Waterpartij in de Scheveningsche Boschjes.
Uitgave: B. Sjouke, Scheveningen.
Poststemel: 1916.
Scheveningen. Wassenaarschestraat. Prot: Kerk.
Uitgave: J. J.Schaefer's Kunstchromo, Amsterdam.
Poststempel: 1910.
Scheveningen. Keizerstraat.
Uitgave: niet vermeld.
Poststempel: 1911.
Scheveningen, Het Oranje Hotel.
Uitgave: Schaefers Kunst-Chromo, Amsterdam.
Poststempel: jaar niet leesbaar