Kaarten en foto's uit de schoenendoos

Scheveningen. Pier.
Uitgave: onbekend.
Poststempel: 1941

Oud Scheveningen. Scheveningen in het jaar 1729.
Uitgave: Koperdiepdruk No. 51. J. G. Happel,
den Haag.
Poststempel: geen

Scheveningen Schuitenweg.
fotograaf onbekend.
Jaar: 1911.

Bijzonderheid: op de muur rechts staat geschreven:
deze zaak wordt met ..... verplaatst naar Wassenaarschestraat 63.

Scheveningen Strand.
Uitgave: Dr. Trenkler Co., Leipzig. 23709.
Gedateerd: 1903

Scheveningen Binnenhaven.
Fotograaf: M. Douhard.
Jaar: 1925
Scheveningen Pierpaviljoen.
Fotograaf: J. van der Markt.
Jaar: 1917/18.
Scheveningen De Kurzaal in het Kurhaus.
Fotograaf: onbekend.
Jaar: omstreeks 1900. 
Scheveningen Boulevard met Wandelpier.
Uitgave: B. Sjouke, Scheveningen.
Jaar: onbekend

Ontwerp O.L.VR.v. Lourdes te Scheveningen.
Uitgave: parochiebestuur O.L.VR. van Lourdes.
Jaar: 1913.

Op achterzijde staat vermeld:
Een aalmoes voor den bouw!
Lach, 0 Maria, blij en rijk
al wie mij helpen tegen:
zoo glans op ieder liefdeblijk
uw oogenzon, onsterfelijk
in moederlijken zegen. A.M.J.I.Binnewiertz, Pastoor

Scheveningen Gevers Deijnootplein.
Uitgave: onbekend.
Jaar: onbekend.