Kaarten en foto's uit de schoenendoos

Scheveningen.
Uitgave: Henri van Westerberg, den Haag.
Poststempel: 1903.

s'Gravenhage-Scheveningen. Bankje van Verheul.
Uitgave: J. H. Schaefer's Kunstchromo, Amsterdam.oststempel: 1907.
Scheveningsche Boschjes. Bankje van Verheul.
Uitgave: niet vermeld.
Poststempel: 1914.
Den Haag - Bankje van Verheul ScheveningscheBoschjes.
Uitgave: niet vermeld.
Poststempel: 1921.
's-Gravenhage Scheveningsche Boschjes-Waterpartij.
Uitgave: Dr. Trenkler Co., Leipzig.
Jaar: niet vermeld.
's-Gravenhage Waterpartij.
Uitgave: Dr. Trenkler Co., Leipzig.
Jaar: 1907.
Den Haag, Ingang Scheveningsche boschjes m. voorm. tolhek.
Uitgave: J. v.d. Hoek v. h. Artur Klitzsch & Co. Den Haag.
Jaar: niet vermeld.
Groete uit Scheveningen. Seinpost Haring- en Havenkade.
Uitgave: W. J. v. Hoogstraten 's Gravenhage.
Jaar: niet vermeld.
Scheveningen Badhuis en Havenkade.
Uitgave: Schaefers Kunst-Chromo, Amsterdam.
Jaar: niet vermeld.
Haringkade Scheveningen.
Uitgave: F. J. Schanekamp, 's-Gravenhage.
Poststempel: 1902.