Kaarten en foto's uit de schoenendoos

Bankje van Kremer. Scheveningsche Boschjes.
Uitgave: niet vermeld.
Poststempel: 1910.

Scheveningsche Boschjes. Gezicht op het bankje ven Verheul.
Uitgave: niet vermeld.
Postatempel: 1913.
's Gravenhage. Koepel Scheveningsche boschjes.
Uitgave: niet vermeld.
Poststempel: 1909.
's Gravenhage-Scheveningen Villa ten Vijver in de Boschjes.
Uitgave: J. H. Schaefer's Uitg. Amsterdam.
Jaar: 1920.
Den Haag. Scheveningsche Boschjes.
Uitgave: H.H.
Poststempel: 1938. 
s'Gravenhage-Scheveningen. Waterpartij i. d. Boschjes.
Uitgave: Kunstchromo No. 742 J. H. Schaefer, Amsterdam.
Poststempel: 1949.  
's-Gravenhage Cremerbank in de Scheveningsche Boschjes.
Uitgave: Dr. Trenkler Co., Leipzig. 19568. Poststempel: 1902.
Den Haag Carnegiebron.
Uitgave: niet vermeld.
Poststempel: niet leesbaar 
Scheveningsche Boschjes met Villa "Ten Vijver".
Uitgave: B. Sjouke, Scheveningen.
Jaar: geen vermelding.
Waterpartij Scheveningsche Boschjes.
Uitgave: A. W. Segboer, La Haye. Schéve-ninque.
Poststempel: 1911.