Kaarten en foto's uit de schoenendoos

37 - Scheveningsche Boschjes, Belvedère.
Uitgave: niet vermeld.
Poststempel: 1936

's-Gravenhage - Westbroekpark.
Uitgave: van der Horst te 's-Gravenhage in Holland.
Poststempel: 1946.

's Gravenhage Kanaal-Wittebrug.
Uitgave: H. S. Speelman, 's Gravenhage.
Poststempel: 1911.
's-Gravenhage. Kanaal b. d. Witte Brug.
Uitgave: niet vermeld.
Poststempel: niet leesbaar.
's-Gravenhage Het Kanaal.
Uitgave: niet gemeld.
Poststempel: 1903
32. Den Haag. Witte Brug.
Uitgave: niet vermeld.
Poststempel: 1923.
's-Gravenhage Het Kanaal.
Uitgave: Dr. Trenkler Co., Leipzig. 19561.
Jaar: niet vermeld.
's-Gravenhage Wittebrug.
Uitgave: Dr. Trenkler Co., Leipzig. 20495.
Poststempel: geen jaartal vermeld.
den Haag - Kanaal bij Wittebrug.
Uitgave: Firma B. Sjouke, Scheveningen.
Poststempel: 1924.
den Haag - Kanaal bij Wittebrug.
Uitgave: Firma B. Sjouke, Scheveningen.
Poststempel: 1924.