Kaarten en foto's uit de schoenendoos

Scheveningen SCH 37.
Dirk Pronk, Zier de Reus, Arie Bal.

<<

Scheveningen.
Uitgave: niet vermeld.
Poststempel: 1957.

>>

Souvenir Scheveningen.
Uitgave: No. 160. Holland - Den Haag.
Poststempel: 1961.

<<

Schelpenkoopman. Scheveningen.
Uitgave: B. Sjouke, Scheveningen. No. 114.
Jaar: niet vermeld.

>>

s'Gravenhage - Scheveningen. De 77 Trapjes.
Uitgave: No. 07. J. H. Schaefer's
Kunstchromo, Amsterdam.
Poststempel: 1908.

<<

Scheveningen, Oude Kerk (Ned. Herv. Gem).
Uitgave: J. G. v. Agtmaal, Hilversum.
Jaar: niet vermeld.

>>

Scheveningen, Keizerstraat.
Uitgave: Timmermans & Co, Dordrecht.
Jaartal: niet vermeld.

<<

Scheveningen. Ned. Herv. Kerk, Keizerstraat.
Uitgave: N.V. Luxe Papierwaren-handel v/h Roukes & Erhart, Baarn.
Jaar: niet vermeld.

>>

Scheveningen Ned> Herv. Kerk. Duinstraat,
Uitgave: 799. Schaefers Kunst Chromo, Amsterdam.
Poststempel: 1904.

<<

Scheveningen.
Uitgave: Vita Nova, Schiedam.
Jaar: niet vermeld.

>>