Kaarten en foto's uit de schoenendoos

Scheveningen - Vuurtoren.
Uitgave: Weenenk & Snel,
Den Haag.
Jaar; niet vermeld.

<<

Scheveningen, De Omroeper in de Keizerstraat.
Uitgave: reprint Knoop Haren.
Jaar: niet vermeld.

>>

Scheveningen Ned. Herv. Kerk.
Uitgave: P.E.A.L. Amsterdam.
Jaar: 1940.

<<

Scheveningen Daar komen ze!
Uitgave: Freco.
Jaar: niet vermeld.

>>

Scheveningen, Avondstemming.
Uitgave: S. Martin, den Haag.
Jaar: niet vermeld.

<<

Met grote Vreugde...
Uitgave: Art Unlimited, Amsterdam.
Ontwerp Jan Lavies 1994.

>>

Scheveningen, De Vuurtoren.
Uitgave: N.V. Luxe Papierwarenhandel v.h. Roukes & Erhart, Baarn.
Jaar: 1974.

<<

Scheveningen, Seinhuis (Semaphore).
Uitgave: Holland - Den Haag.
Poststempel: 1962.

>>

Groete uit Scheveningen.
Uitgave: Dr. Trenkler Co., Leipzig.
Jaar en poststempel: 1903.

<<

Groeten uit Scheveningen.
Uitgave: Schaefers Kunst Chromo, Amsterdam.
Poststempel:1906.

>>